Servicii

SERVICII INSTALȚII ELECTRICE

Power Signal SRL este autorizată A.N.R.E (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) pentru următoarele catogorii:
 • proiectare și executare de instalații electrice exterioare/interioare pentru incinte/construcții civile și industriale, branșamente aeriene și subterane, la tensiunea nominală de 0,4 Kv:
 • C1A proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
 • C2A executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune;
proiectare instalatii electrice

Proiectare instalații electrice

Proiectarea instalațiilor electrice este una dintre principalele etape în activitatea de întreținere și reparare, dar mai ales în procesul de execuție. Realizarea de la zero a unui proiect de instalații electrice presupune un efort semnificativ și multă atenție în faza de proiectare tocmai pentru a simplifica ulterior fazele de execuție și întreținere.
           Fiind parte a investiției, proiectarea ar trebui realizată în mod profesionist pentru optimizarea costurilor întregii investiții pe perioada execuției, cât și a costurilor ulterioare de exploatare ale acesteia; însă și pentru a diminua riscurile de incendiu și de accidentare a persoanelor în timpul exploatării.
           În faza de proiectare se stabilesc criteriile tehnico-economice de funcționare a instalațiilor, se propun variante optime de amplasare a alimentarilor cu energie electrică, amplasarea având rol determinant în diminuarea pierderilor pe perioada exploatării.
           În funcție de necesitățile clienților, serviciile noastre în domeniul instalațiilor electrice pot fi oferite ca și consultanță, ajutându-vă în realizarea diferitelor faze de proiectare sau asistență tehnică pentru instalații, linii și rețele electrice aeriene sau subterane de joasă sau medie tensiune, instalații electrice civile și industriale.
           Personalul nostru urmăreşte satisfacerea nevoilor clienţilor, prin promovarea unor soluţii tehnice moderne, cu costuri minime de exploatare şi implementare, încadrate în normele şi standardele tehnice în vigoare.

instalatii electrice

Execuție și mentenanță instalații electrice

          Power Signal este construită dintr-o echipă de specialitate, cu experiență și responsabilitate pentru lucrările executate, respectând toate normativele în vigoare. Ne gândim în primul rând ca lucrările noastre trebuie să protejeze clientul, consumatorii acestuia și instalația în întregul ei.

Etapele pe care le parcurgem în cadrul unei lucrări sunt:

 • Vizionarea locației (gratuit);
 • Întocmirea ofertei (gratuit);
 • Execuția lucrării;
 • Emitere Proces Verbal de recepție și garanție pentru lucrare;

           Verificările periodice ale unei instalații electrice sunt obligatorii deoarece în timp, unele elemente ale instalației își pot pierde eficacitatea. De exemplu, întrerupătoarele și prizele pot suferi avarii, cablurile se pot deteriora, conexiunile se pot rupe, iar severitatea în degradare este și mai evidentă acolo unde acționează o serie de factori negativi cum sunt produsele chimice corozive, deșeurile de construcții, temperaturile extreme sau întreținerea necorespunzătoare. De aceea, pentru a maximiza siguranța utilizatorilor, în scopul prevenirii unor pericole neașteptate este necesar ca fiecare instalație să fie inspectată periodic.

masuratori pram

Branșamente electrice

           Branșamentul electric reprezintă instalația care realizează legătura între rețeaua de distribuție a furnizorului și cea a consumatorului. Branșamentele se proiectează și se execută numai în baza dosarelor preliminare depuse la întreprinderea furnizoare de energie electrică și aprobate de aceasta.
            După efectuarea studiilor și măsurătorilor pe teren, întreprinderea furnizoare întocmește devizele și notele de lucrări în vederea executării branșamentului.
            Etapa depunerii documentației necesare pentru compania de furnizare a energiei electrice reprezintă un proces îndelungat până la obținerea tuturor aprobărilor pentru realizarea branșamentului. De aceea, la solicitarea dvs., compania noastră poate intervenii pentru a îndeplinii acești pași în întocmirea dosarului necesar. Suntem conștienți de importanța fiecărui dosar al beneficiarului, de aceea vă vom ține la curent cu fiecare etapă finalizată.
            În procesul de branșare, pe lângă etapa întocmirii dosarului necesar pentru furnizarea energiei electrice, ne ocupam și de faza de execuție a lucrării. În acest sens executăm lucrări pentru branșamente de medie și joasă tensiune, servicii pentru care deținem autorizație ANRE.

Branșamente de joasă tensiune

            Instalaţiile electrice de joasă tensiune sunt acele instalaţii care funcţionează la tensiuni mai mici de 1KV, respectiv la tensiuni de 400V și 230V. Reţelele electrice de joasă tensiune, realizate fie în construcţie aeriană fie subterană, sunt utilizate în general pentru distribuţia energiei electrice pe zone scurte (lungimi de maxim 2-3 km):

Aceste tipuri de instalații pot fi de doua categorii:

 • Liniile electrice aeriene de joasă tensiune– se realizează cu stâlpi de beton pe care se montează accesoriile de susţinere sau de întindere a conductoarelor electrice, și anume console, izolatori și alte elemente;
 • Liniile electrice subterane de joasă tensiune– se realizează prin pozarea subterană, în pământ, a cablurilor electrice de joasă tensiune;
 •  
Branșamente de medie tensiune            

            Rețelele electrice de medie tensiune se folosesc în centrele urbane, industriale și rurale pentru alimentarea unuia sau mai multor posturi de transformare sau a receptorilor de medie tensiune. În achiziționarea unui post de transformare este necesară urmărirea aspectelor generale care indică calitatea acestuia. Astfel, ne referim la construcția modulară, la siguranța personalului de exploatare, durata de viață, ușurința montajului, dar și suprafața ocupată la sol.

Măsurători PRAM

Una dintre măsurile importante care vizează protecția muncii atunci când vorbim de orice mediu de afaceri, este verificarea PRAM. Semnificația acestei denumiri se referă la verificarea protecției prin punerea la pământ a instalației electrice și a paratrăsnetelor.

           Potrivit recomandărilor din legislație, efectuarea verificării PRAM se realizează de două ori pe an. Se va face o dată pe timp uscat și o dată pe timp umed, pentru obținerea unor rezultate ce țin cont de toți parametrii.

           Adesea, verificarea periodică a instalațiilor electrice (PRAM) este necesară datorită unor factori precum:

 • încărcarea excesivă a circuitelor;
 • uzura echipamentelor;
 • coroziune;
 • îmbătrânirea izolațiilor (izolația cablurilor);
 • contacte imperfecte;
 • improvizații ale instalației;

           În urma efectuării acestor măsurători se va întocmi un raport sau un buletin în care vor fi menționate informații referitoare la:

 • condițiile de măsurare;
 • tipul aparatului folosit la măsurătoare și clasa de precizie;
 • numele executantului și locul măsurării (acestea fiind necesare la controalele efectuate de Protecția Muncii, Protecția Consumatorului și Pompieri).

 

montare corpuri de iluminat

Comercializare, montare corpuri de iluminat și aparataje

            De la stilul clasic până la cel modern, oferim posibilitatea de a alege dintr-o gamă largă de corpuri de iluminat și aparataje, la prețuri accesibile, ce variază în funcție de cerințele venite din partea clienților.
            Totodată, profesionalismul și experiența echipei noastre atribuie gradul calității în montarea echipamentelor electrice, care garantează satisfacția beneficiarilor noștri. Acest lucru a fost dovedit de numărul semnificativ al clienților înregistrat de-a lungul timpului.
            Promptitudinea și orientarea spre client ne determină să ne adaptam la cele mai noi tehnologii din domeniul sistemelor de iluminat atât de interior, cât și de exterior, utilizând produse profesionale, dar și inteligente.
            Prin programarea unei întâlniri îți punem la dispoziție o multitudine de idei care te vor ajuta sa-ti exprimi stilul în spațiul propriu.

curenti slab

Curenți slabi

Instalații voce-date/cablare structurată

            Sistemul de cablare structurată reprezintă baza tuturor echipamentelor de comunicație dintr-un spațiu și presupune realizarea unei rețele de comunicație flexibilă, eficientă și fiabilă, ce va putea susține toate echipamentele de date-voce (telefonie, calculatoare, servere, switch-uri), inclusiv sistemele de securitate, videointerfonie și TV.
            Fiind instrumente în succesul oricărei companii, instalațiile voce-date acoperă o gamă largă de soluții ce facilitează comunicarea business: comunicare remote, videoconferințe audio/video/web și sisteme de cabluri atent construite pentru eficiență maximă și acces rapid în cazuri de mentenanță.

Formular de contact servicii